Fördelar och nackdelar med alternativ medicin

Fördelar och nackdelar med alternativ medicin
Det finns många fördelar med att använda alternativ medicin, men eftersom det gäller de flesta saker i livet, finns det också några viktiga faktorer att ta hänsyn till. Precis som alla andra konventionella behandlingar kan alternativa behandlingar också ha biverkningar, nackdelar och några andra viktiga aspekter att tänka på. Nedan listas de viktigaste för- och nackdelarna med alternativ medicin som du bör vara medveten om innan du gör någon ny behandling.

Pros

Alternativ medicin bygger på användning av naturliga och växtbaserade läkemedel och på principen att hälsa kan återställas genom att återföra vår kropps energi i balans och harmoni.

 • Kropp och sinne
  Alternativa terapeuter fokuserar på att behandla hela personen och inte bara symtomen på en sjukdom eller sjukdom. De tror att själ och kropp är nära kopplade och att patientens känslomässiga och andliga hälsa är av yttersta vikt när man startar ett fysiskt botemedel. De uppmuntrar människor att leva ett hälsosamt liv och koncentrera sig på vad som faktiskt har orsakat sjukdomen och lett till obalans.
 • Påfrestning
  Stress i en viktig orsak till många hälsoproblem och det försvagar immunsystemet avsevärt. Konventionell medicin tar inte så mycket hänsyn till vid förskrivning av behandlingar, medan de flesta alternativa terapier istället bygger på att minska stress och emotionell spänning för att bekämpa sjukdomar.
 • Förebyggande
  Ett annat bra alternativ för alternativ medicin är att det betraktar förebyggande som en av de viktigaste förutsättningarna för god hälsa. Det lär patienter att fokusera på att förebygga sjukdomar innan de uppstår och uppmuntrar dem att ta ständigt hand om sin kropp och själ.
  I motsats till konventionell medicin som ingriper endast när en sjukdom har utvecklats, använder alternativ medicin ett förebyggande och helhetssyn och rekommenderar en ansvarsfull livsstil.
 • Läkemedel
  Heltäckande läkemedel och antibiotika tenderar att misstaga fördelaktiga bakterier för skadliga mikroorganismer och kan därför avsevärt skada vår tarmflora. Dessa alternativ har inte dessa skadliga effekter.
 • Kemikalier och gifter
  Till skillnad från konventionell medicin behandlar alternativ medicin patienter utan att överbelasta dem med kemiska läkemedel, vilket vanligtvis leder till en uppbyggnad av toxiner i människokroppen.

Nackdelar

alternativ medicinolja

Innan du påbörjar någon alternativ behandling, bör du också ta hänsyn till alla dess fördelar. Syftet med denna artikel såväl som med de problem som listas nedan är emellertid inte att utesluta principer och metoder för alternativ medicin, utan bara att hålla dig informerad om alla deras fördelar och nackdelar.

 • Begränsad vetenskaplig forskning
  Många former av alternativ medicin har ännu inte visat sig vetenskapligt och det finns många frågor som ännu inte har besvarats. Det finns emellertid flera studier som pågår, som undersöker effektiviteten och säkerheten för vissa terapier.
 • Regeringens godkännande
  De flesta alternativa medicinska metoder är inte godkända av något styrande organ och det finns inga sjukförsäkringsbolag som ger täckning för dem.
 • Långtidsbehandlingar
  Konventionella medicinbehandlingar har relativt omedelbara effekter, medan behandlingar med alternativ medicin kräver längre tid för att läka ett problem.
  Alternativ medicin är inriktad på att behandla orsaken och eliminera problemet vid dess källa och behöver därmed mer tid och kan inte bota direkt. Det kräver också patientens fullständiga engagemang, liksom betydande förändringar i livsstilsvanor, som alla är långsiktiga åtaganden.
  Därför kan alternativ medicin inte ha omedelbara resultat i de flesta fall.
 • Nödfall
  Alternativ medicin kan inte ingripa i akutfall, till exempel bilolyckor eller andra omständigheter som kräver omedelbar smärtlindring och omedelbar åtgärd eller operation.
 • effektivitet
  En del människor reagerar inte alls på vissa alternativa behandlingar. En helande metod som kan vara användbar för en person är inte nödvändigtvis effektiv för en annan.
  Det kan därför vara mycket skadligt för din hälsa att insistera på att följa en terapi utan att förstå om det verkligen fungerar för dig. Du skulle göra dig själv bara mer skada eftersom du inte skulle bota sjukdom alls.
Tagalternativ medicin

För mig finns det inga alternativ | Månresan #23 [SWE] (Augusti 2020)


Taggar: alternativ medicin

Relaterade Artiklar